Helix HänderRosenmetoden
Hypnos - SuggestionsterapiTidigare liv - QHHTHelix Händer

Kristina Klingener

Marion Rosen förklarar

"- Med våra händer går vi in och möter muskelspänningar, för de har glömt att de är spända. När musklerna blir medvetna om sina spänningar får de en möjlighet att slappna av. Då kan minnen, bilder och känslor komma upp till ytan."

Allt eftersom livet formar oss har vi lärt oss att hålla tillbaka och ta kontrollen över våra känsloreaktioner.

Det som en gång var ett sätt att överleva eller hantera vår omgivning, kan så småningom börja ta sig uttryck

som smärta, spänningar i kroppen eller humörsvängningar.

Rosenmetoden ger dig en möjlighet att komma tillbaka till och göra medvetet det som

begränsar, håller ihop eller gör ont. Genom att använda händer som ”lyssnar” till klientens

kropp i stället för att försöka förändra, fokuserar terapeuten på de kroniska muskelspänningarna.

När avspänning sker kan omedvetna känslor, attityder och minnen komma upp till ytan. Det du

blir medveten om kan du acceptera och släppa taget om.  

Forskning visar att Rosenmetoden kan ge

- förbättrad fysisk och psykisk hälsa

- ökad medvetenhet om sambandet mellan kropp känslor och tankar

- stöd i personligt växande

- utökad kraft att genomföra livsförändring

(Text hämtad från Kroppsterapeuternas Yrkesförbund)

Hur går det till?

Liksom hos massören ligger du på en behandlingsbänk i underkläderna, täckt av en filt.

Men istället för massörens knådande på dina muskler, blir du varsamt hållen av inkännande

händer och musklerna ges en chans att själva släppa taget på djupet. Du kommer att

uppleva en djup avspänning.

Behandlingen tar ca 50 minuter och är fokuserad på din egen inre upplevelse.

Det är fint att ge sig själv lite lugn och ro efter en rosenbehandling, då beröringen kan ge

effekter även efteråt.

Film om Rosenmetoden